Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
cerca
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Spalte
Taulukon pystysuora osio
dissertação
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
especialmente
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
prefácio
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
revisado por
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta