Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
cerca
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
dissertação
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
especialmente
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
figur
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
s. (sidor)
Työn monet sivut
prefácio
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
publicerad av
Työn julkaisija
revisado por
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta