Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
cerca
cca (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
prefácio
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
revisado por
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta