Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
annexe
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
biblio. (bibliographie)
Lähdeluettelo
cerca
env. (environ)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
ch. (chapitre)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
col. (colonne)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
éd. (édition)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemple)
Annettaessa esimerkki
especialmente
spéc. (spécialement)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
incl. (incluant)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (pages)
Työn monet sivut
prefácio
préf. (préface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
éd. (édité par)
Työn julkaisija
revisado por
rev. (revu par)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
réimp. (réimpression)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
trad. (traduit par)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta