Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibliografia
Lähdeluettelo
cerca
circa
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
kolumna
Taulukon pystysuora osio
dissertação
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
especialmente
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
str. (strony)
Työn monet sivut
prefácio
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
revisado por
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta