Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
cerca
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
dissertação
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
prefácio
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta