Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
cerca
대략
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
col. (coluna)
세로줄
Taulukon pystysuora osio
dissertação
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
예,
Annettaessa esimerkki
especialmente
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p.
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp.
Työn monet sivut
prefácio
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
revisado por
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta