Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
cerca
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
ch.(章)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
especialmente
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp.(页)
Työn monet sivut
prefácio
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
revisado por
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta