Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
cerca
およそ
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
prefácio
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Työn julkaisija
revisado por
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta