Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Lähdeluettelo
cerca
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Colonna
Taulukon pystysuora osio
dissertação
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
especialmente
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
prefácio
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
Pubblicato da
Työn julkaisija
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta