Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
cerca
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
kolom
Taulukon pystysuora osio
dissertação
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
especialmente
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
prefácio
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
revisado por
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta