Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
cerca
लगभग
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
अध्याय
Tietty osio työstä
col. (coluna)
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
dissertação
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
especialmente
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
prefácio
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
प्रकाशन
Työn julkaisija
revisado por
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta