Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
cerca
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
prefácio
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
revisado por
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta