Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
cerca
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
dissertação
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
incl.
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
prefácio
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
publicado por
Työn julkaisija
revisado por
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta