Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
cerca
حوالي
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
فصل
Tietty osio työstä
col. (coluna)
عمود
Taulukon pystysuora osio
dissertação
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edição)
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Annettaessa esimerkki
especialmente
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
شكل
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incluindo
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
صفحات
Työn monet sivut
prefácio
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Työn julkaisija
revisado por
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reimpresso
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Trad. (tradução)
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta