Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
στήλη
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta