Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
στήλη
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
str. (strany)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta