Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografi
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
afsnit
Tietty osio työstä
στήλη
kolonne
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
side
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
s. (sider)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
udgivet af
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta