Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
στήλη
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
figur
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta