Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
στήλη
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
ed. (editat de)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta