Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
circa
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
στήλη
kolumna
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta