Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
cerca
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
στήλη
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta