Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
およそ
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
στήλη
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
(人物名)出版
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta