Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografia
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
στήλη
Colonna
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
Pubblicato da
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta