Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
στήλη
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta