Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

παρ. (παράρτημα)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
στήλη
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
διατριβή
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
επιμ. (επιμέλεια)
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
ειδ. (ειδικά)
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
δηλαδή,...
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
σελ. (σελίδα)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
σελ. (σελίδες)
pp. (pages)
Työn monet sivut
Προτ. (πρόλογος)
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
δημοσιεύθηκε από
pub. (published by)
Työn julkaisija
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
ανατύπωση
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
μεταφράστηκε από
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta