Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
대략
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
Tietty osio työstä
세로줄
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
논문
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
특히,
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
주의
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp.
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
서두
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta