Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
대략
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
세로줄
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
논문
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
특히,
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
서두
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta