Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
ek
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
tahmini/ yaklaşık
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Lähdeluettelo
대략
aşağı yukarı/ takribi
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
Tietty osio työstä
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Taulukon pystysuora osio
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
tarafından düzeltildi
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
ör./örn. (örneğin)
Annettaessa esimerkki
특히,
özellikle
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figür)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
yani
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
kapsar/ dahil
Kun listaan lisätään jotain
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
s. (sayfa)
Työn yksittäinen sivu
pp.
sayfalar
Työn monet sivut
서두
önsöz/ giriş
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta