Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
bibliografi
Lähdeluettelo
대략
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
afsnit
Tietty osio työstä
세로줄
kolonne
Taulukon pystysuora osio
논문
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
특히,
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
주의
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
side
Työn yksittäinen sivu
pp.
s. (sider)
Työn monet sivut
서두
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
udgivet af
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta