Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
参考文献一覧
Lähdeluettelo
대략
およそ
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
세로줄
Taulukon pystysuora osio
논문
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
Annettaessa esimerkki
특히,
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Työhön kuuluva kaavio
즉,
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
含めて
Kun listaan lisätään jotain
주의
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp.
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
서두
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
(人物名)出版
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta