Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
Bibliografia
Lähdeluettelo
대략
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
세로줄
Colonna
Taulukon pystysuora osio
논문
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
특히,
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
주의
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.
pp. (pagine)
Työn monet sivut
서두
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
Pubblicato da
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta