Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
대략
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
세로줄
kolom
Taulukon pystysuora osio
논문
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
특히,
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
주의
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
서두
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta