Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
대략
लगभग
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
अध्याय
Tietty osio työstä
세로줄
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
논문
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
특히,
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
즉,
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
सहित
Kun listaan lisätään jotain
주의
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp.
अगला पन्ना
Työn monet sivut
서두
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
प्रकाशन
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta