Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
대략
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
세로줄
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
논문
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
특히,
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
incl.
Kun listaan lisätään jotain
주의
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp.
pp. (páginas)
Työn monet sivut
서두
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
publicado por
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta