Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

부록
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
대략
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
세로줄
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
논문
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
편집
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
특히,
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
등...
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
즉,
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
... 포함
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
주의
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
pp.
pp. (pages)
Työn monet sivut
서두
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(홍길동) 지음
pub. (published by)
Työn julkaisija
(홍길동) 개정
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
재판본
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(홍길동) 번역
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta