Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ca.(大约)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
ch.(章)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
col.(柱)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
pref.(前言)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta