Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca.(大约)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
ch.(章)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col.(柱)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
pref.(前言)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta