Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
ek
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
tahmini/ yaklaşık
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lähdeluettelo
ca.(大约)
aşağı yukarı/ takribi
Määrän arvioiminen
ch.(章)
Bölüm/ ünite
Tietty osio työstä
col.(柱)
kol. (kolon)/ sütun
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
tarafından düzeltildi
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
ör./örn. (örneğin)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
özellikle
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
fig. (figür)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
yani
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
kapsar/ dahil
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
d.e. (dikkat edilecek)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
s. (sayfa)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
sayfalar
Työn monet sivut
pref.(前言)
önsöz/ giriş
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
yay. (yayımlandı)
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
böl. (bölüm)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta