Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
ca.(大约)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
ch.(章)
บท
Tietty osio työstä
col.(柱)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
หน้า
Työn monet sivut
pref.(前言)
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta