Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
ca.(大约)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
ch.(章)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
col.(柱)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
pref.(前言)
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta