Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca.(大约)
およそ
Määrän arvioiminen
ch.(章)
Tietty osio työstä
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
pref.(前言)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
(人物名)出版
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta