Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca.(大约)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ch.(章)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
col.(柱)
Colonna
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
pref.(前言)
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
Pubblicato da
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta