Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app.(附录)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog.(引用来源)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
ca.(大约)
लगभग
Määrän arvioiminen
ch.(章)
अध्याय
Tietty osio työstä
col.(柱)
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
diss.(论文)
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed.(编辑)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
esp.(尤其是)
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.(等等)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
i.e.(既)
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.(包括)
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B.(注意)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(页)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp.(页)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
pref.(前言)
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub.(由...出版)
प्रकाशन
Työn julkaisija
rev.(由...修改)
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt.(转载)
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans.(由...翻译)
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta