Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
およそ
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
特に
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
序論
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
изд. (издательство)
Työn julkaisija
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta