Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
およそ
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
特に
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
序論
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
(人物名)編
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta