Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
およそ
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
Annettaessa esimerkki
特に
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
注意
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Työn monet sivut
序論
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta