Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
およそ
ประมาณ
Määrän arvioiminen
บท
Tietty osio työstä
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
特に
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
注意
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
หน้า
Työn monet sivut
序論
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
(人物名)編
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta