Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliografi
Lähdeluettelo
およそ
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
afsnit
Tietty osio työstä
kolonne
Taulukon pystysuora osio
学位論文
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
特に
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
注意
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
side
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
s. (sider)
Työn monet sivut
序論
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
udgivet af
Työn julkaisija
(人物名)編
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta