Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
およそ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
Spalte
Taulukon pystysuora osio
学位論文
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
特に
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
序論
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
(人物名)編
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta